Nếu buổi mai chưa tan sương
Em chân đất hát thầm lối cỏ
Anh ướm lên dấu chân em không gìn giữ
Thời hoa cúc vàng

Nếu buổi mai mây trắng
Tiếng trời xa vẫy em
Đôi cánh đời anh chậm chạp
Biết còn kịp đêm?

Nếu buổi mai, buổi mai
Trời sé sắt
Anh đi làm người cuối đông
Ánh lửa nào xa hiu hắt…


10-10-1989