Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?

Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy.

Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá - im lìm - không quẫy.

Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!


SG - 8.1992

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Nỗi nhớ mùa đông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lời phổ nhạc cho bài thơ của nhạc sĩ Phú Quang

Không đề gửi mùa đông

Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lạnh

Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay
Cũng bỏ ta đi

nằm nghe xôn xao tiếng đời
mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông, đôi bờ cát trắng

Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chùa xa vắng,
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.

2. Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lạnh

Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay
Cũng bỏ ta đi

nằm nghe xôn xao tiếng đời
mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông, đôi bờ cát trắng

Làm sao về được mùa đông
Mùa thu, cây cầu đã gẫy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.

Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

No title that sends to the winter

It seems that somebody go across the door,
Or a wind indulges in playing?

A bit of autumn golden sunshine’s light dried,
This evening,
Also has abandoned me.

How do to come back the winter?
In autumn evening – the bridge…
Has been broken.

Yellow leaves sink into time-home port,
The flock of fish – silent – not to whisk.

Oh yes, cease…
I myself go out to close soft the door,
Pretend as the winter is coming back.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyễn Văn Dũng Vicar

The nostalgic of winter
(Lyric songs of Thao Phuong and Phu Quang)

It seem that, somebody go across window
North- eastern season-wind one’s heart wrung
Some yellow leaves of autumn have fallen
This afternoon also abandon me to leave.

Lie together listen to very noisy life- voice
Still think someone is speaking, laughing
Suddenly remember the former full sail
Nowadays also abandon me to leave.

How do to come back the winter
River with white sand along two bank
How do to return the winter
To hear in the evening bell far way.

It can’t be helped to lull one’s heart so
Pretend as the winter has come back

How do to return the winter
River with white sand along two bank
How do to come back the winter
The autumn-bridge has been broken

It can’t be helped to lull one’s heart so
Pretend as the winter has come back.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời