Ngày Tình yêu hứa sang
Em đang còn đâu đó
Anh ngóng thầm, gọi thầm

Ngày Tình yêu chớm ngõ
Cây lộc vừng sắp hoa
Anh ngồi trọng lá xuộm

Ngày Tình yêu đến rồi
Anh gọi êm đềm ơi
Êm đềm im bằn bặt


Ngày 14, 15-02-2001