Trước sân một cây lớn,
Xanh tốt toả bóng râm.
Gốc cây người hóng mát,
Sum họp cảnh quây quần.
Đáng giận dây leo nọ,
Leo lên nhờ cây to.
Dây chằng chịt ngang dọc,
Dài đến mười thước dư.
Xin nhắn nhủ đôi điều,
Sớm nhổ gốc dây leo.
Ở đời loài ăn bám,
Cũng cần diệt trừ theo.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)