Cụ Phan thì mất, cụ Phan về,
Kẻ tiếc, người thương, đau đớn ghê.
Việc nước gian truân thời cuộc mới,
Mong người gánh vác lúc gian nguy.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)