Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2014 09:11

Nào phận vua tôi nghĩa vợ chồng
Trách người ăn ở dạ tây đông
Chao chuôi mượn tiếng con còn dại
Đổi áo ai khen gái có công
Dượng ghẻ dễ đâu làm việc chú
Tớ nhà bỗng chốc nhót lên ông
Hai vua một hậu kia hay nhỉ
Trên dưới lộn nhào tính chả xong


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919