Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2014 07:42

Thương ta như “moa” sướng lắm à
Gần dinh quan thượng lại gần toà
Một tuần chủ nhật nghỉ cả bẩy
Tám chục đồng lương để lại ba
Chị đỏ từng ngày tính tiền nước
Bà nghè cứ tháng hỏi thuế nhà
Ra đường có kẻ bẩm quan trợ
Thương tá như “moa” sướng lắm à


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 26, 1919