Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2014 09:00

Chữ Nho mịt hết, chữ Tây nhoà
Chữ của mình đâu sẵn giở ra
Chán kẻ văn chương theo giọng chú
Mặc ai mách qué gọi bằng cha
U ơ cả nước đương thời trẻ
Lếu láo ba câu rút ruột già
Múa mép dám đâu khoe chữ nghĩa
Khen chê hay giở tự người ta


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919