Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2014 07:34

Thi cử khoa này gấp đến nau
Việc ta ta cứ liệu trước sau
Sách văn đoạn một quen tay viết
Quốc ngữ bê ba vốn lưỡi mau
Sử ký làu thông Nam với Bắc
Bản đồ ngó kỹ Á cùng Âu
Phép thi đổi trác còn nhiều lắm
Chớ có ngô nghê rặt giọng Tầu


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 25, 1919