Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 10:58

即事

淵明愛醉我不醉,
圖南愛睡我不睡。
頹然一枕樂天真,
醒來萬事都忘記。

 

Tức sự

Uyên Minh ái tuý ngã bất tuý,
Đồ Nam ái thuỵ ngã bất thuỵ.
Đồi nhiên nhất chẩm lạc thiên chân,
Tỉnh lai vạn sự đô vong ký.

 

Dịch nghĩa

Uyên Minh thích say, ta chẳng say,
Đồ Nam thích ngủ, ta chẳng ngủ.
Ngả nghiêng một giấc, vui với tính trời,
Tỉnh dậy muôn việc đều quên hết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Uyên Minh thèm say tớ chẳn thèm,
Đồ Nam thiết ngủ, tớ không thiết.
Điềm nhiên một giấc vui tính trời,
Tỉnh ra muôn việc đều quên tiệt.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Uyên Minh thèm say tớ chẳng thích
Đồ Nam thiết ngủ tớ không ưa
Vui với tính trời ngon giấc ngủ
Tỉnh ra muôn sự cũng như thừa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Uyên Minh tuý luý tớ không say,
Thích ngủ Đồ Nam, tớ chẳng vay.
Vui tính trời ban ngon một giấc,
Tỉnh ra muôn việc đều quên ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời