02/12/2021 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự
即事

Tác giả: Trần Hiệu Khả - 陳效可

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 10:58

 

Nguyên tác

淵明愛醉我不醉,
圖南愛睡我不睡。
頹然一枕樂天真,
醒來萬事都忘記。

Phiên âm

Uyên Minh ái tuý ngã bất tuý,
Đồ Nam ái thuỵ ngã bất thuỵ.
Đồi nhiên nhất chẩm lạc thiên chân,
Tỉnh lai vạn sự đô vong ký.

Dịch nghĩa

Uyên Minh thích say, ta chẳng say,
Đồ Nam thích ngủ, ta chẳng ngủ.
Ngả nghiêng một giấc, vui với tính trời,
Tỉnh dậy muôn việc đều quên hết.

Bản dịch của Huệ Chi

Uyên Minh thèm say tớ chẳn thèm,
Đồ Nam thiết ngủ, tớ không thiết.
Điềm nhiên một giấc vui tính trời,
Tỉnh ra muôn việc đều quên tiệt.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiệu Khả » Tức sự