Mimosa vàng ảo mộng
      Nhưng khách lãng du
Phải chịu khó lượn lờ theo gió
Đôi khi phải nằm phủ phục trên đồi thông
Thư thái lặng lẽ vớt
ánh trăng vàng ở Hồ Xuân Hương
      Mới thấy hết vẻ đẹp
Mimosa vàng tuyệt vời.