Không có em Đà Lạt chợt buồn
Cây thông đứng trầm tư trước gió
Con chim hót trên đầu dốc nhỏ
Có chút gì như thể lẻ loi

Phố thì quen mà lạ bàn chân
bước dọ dẫm trong vùng kỷ niệm
Hoa nhà ai nở rưng rức tím
Để ngùi ngùi vạt áo thu xưa

Không có em Đà Lạt mù mưa
Cơn mưa ướt ngang đời trôi nổi
Ta cố gỡ đời nhau chỉ rối
Cũng không sao dệt giấc mộng tròn

Nhớ cho đầy một chiếc môi ngon
Thương cho bõ vòng tay khép mở
Đà Lạt không em se màu lá trở
Để gió thầm thì như thể gọi tên...


Tháng 9 - 2014
Nguồn: Trong miệt mài tôi quên (thơ), H. Man, NXB Văn học, 2014