Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: Đà Lạt (68)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2015 09:06

Nghe nói Lâm Viên cảnh lạ đời,
Quên già lão cũng gắng sang chơi.
Lâu đài chen chúc đường thêu dệt,
Khe núi quanh co đất vẽ vời.
Cao thấp rừng thông đèn rọi sáng,
Êm đềm tiết hạ gió đưa hơi.
Bồng lai tiên cảnh đâu đây hẳn,
Hẳn thấy phong quang biệt một trời!