25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
15 bài thơ
Tạo ngày 18/07/2017 12:52 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Dương Quang sinh năm 1945 tại Dran, Đà Lạt, là sĩ quan trong quân đội Việt Nam cộng hoà. Sau năm 1975, ông học tập cải tạo rồi về Đà Lạt làm vườn và chở xác cá (xác cá sau khi làm mắm).

Tác phẩm:
- Đêm ôm đàn uống rượu một mình (thơ, Thư Ấn Quán phát hành, 2006)