15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:06

賜右諫議大夫陳時見笏銘

泰山貞高,
象笏貞列。
靈廌進角,
為笏難折。

 

Tứ hữu gián nghị đại phu Trần Thì Kiến hốt minh

Thái Sơn trinh cao,
Tượng hốt trinh lịêt.
Linh trãi tiến giác,
Vi hốt nan chiết.

 

Dịch nghĩa

Thái Sơn rất cao,
Hốt ngà, rất cứng.
Trãi thiêng dâng sừng,
Làm hốt khó gẫy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Thái Sơn cực cao,
Hốt ngà cực khoẻ.
Linh trãi dâng sừng,
Hốt không thể bẻ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Sơn cao ngất,
Hốt ngà, cứng chắc.
Trãi thiêng dâng sừng,
Hốt khó gẫy rắc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời