Một đời gian khổ bởi con yêu
Quen với phong ba trải nghiệm nhiều
Phép tắc lễ nghi thường chỉ dạy
Miếng mồi danh lợi dễ gì xiêu!
Cũng ôm mộng cả thời trai trẻ
Nào tiếc ngày xuân tuổi xế chiều
Công đức sinh thành ơn dưỡng dục
Ghi lòng tạc dạ chớ ngoa điêu!