Tặng phái đẹp nhân ngày 8/3

Vạn sắc huy hoàng điểm ý xuân
Hương nồng đượm toả khắp xa gần
Hoàng mai nguyệt quế chồi trân bảo
Bạch cúc hải đường nụ mỹ nhân
Dáng ngọc trang kiều muôn kẻ thích
Tâm hồn tịnh khiết triệu người thân
Tào khang đức hạnh lòng ghi tạc
Giữa bụi trần ai vẫn sáng ngần!


06-03-2017