Ta đợi xuân về buổi sáng nay
Cùng em uống cạn chén sum vầy
Trái đời chín đỏ cùng sương gió
Hạnh phúc ươm xanh với tháng ngày
Trăng khuyết trăng tròn luôn chuyển dịch
Hoa tàn hoa nở cứ vần xoay
Mộng lòng nếu đã mơ thành kén
Hoá bướm cho tình chắp cánh bay.


25.11.2015