Bao giờ Trái Đất sẽ ngừng quay?
Để chẳng có đêm chỉ có ngày
Để tuổi già nua không đến vội
Để tình đầy ắp mãi trong tay.

Bao giờ anh được đến bên em?
Cho nét môi ngoan chẳng lệ mềm
Cho trái mơ tròn thôi chát chúa
Cho hồn trinh nữ ngát hương đêm

Bao giờ ta được mãi bên nhau
Như trái cau xanh kết với trầu
Như phấn son hồng tô má thắm
Như trà quyện lấy vị hoa ngâu.

Bao giờ chung hát bản tình ca?
Đôi trái tim yêu một nhịp hoà
Đôi mái đầu xanh thôi thức trắng
Đôi lòng không tiếc chuyện ngày qua.


6-10-2016

Nguồn: Thơ việt đầu thế kỷ 21, NXB Nhân Ảnh, Hoa Kỳ, 2018