Vì đường điện đảo tới Kiên Giang
Chìm nổi thiệt hơn luận rõ ràng
Kiên Hải, Kiên Lương trong nội thuỷ
Hà Tiên, Phú Quốc giáp biên cương
Ba trăm năm chuyện trước mơ màng
Bảy chiếc lá đền nay dấu tích
Viễn khách muốn nghe câu vọng cổ
Mũi Nai, Thạch Động rượu chưa ngừng.


Thị xã Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Trấn Hà Tiên được thành lập năm 1708 theo quyết định của chúa Nguyễn Phúc Chu bổ nhiệm Mạc Cửu làm Tổng binh trấn Hà Tiên, ban tước Cửu Ngọc hầu, tương ứng các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu ngày nay.