01/04/2023 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến thị xã Hà Tiên nhớ trấn Hà Tiên xưa

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 13/07/2015 09:49

 

Vì đường điện đảo tới Kiên Giang
Chìm nổi thiệt hơn luận rõ ràng
Kiên Hải, Kiên Lương trong nội thuỷ
Hà Tiên, Phú Quốc giáp biên cương
Ba trăm năm chuyện trước mơ màng
Bảy chiếc lá[1] đền[2] nay dấu tích
Viễn khách muốn nghe câu vọng cổ[3]
Mũi Nai[4], Thạch Động[5] rượu chưa ngừng.
Thị xã Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Trấn Hà Tiên được thành lập năm 1708 theo quyết định của chúa Nguyễn Phúc Chu bổ nhiệm Mạc Cửu làm Tổng binh trấn Hà Tiên, ban tước Cửu Ngọc hầu, tương ứng các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu ngày nay.

[1] Bảy đời (có nghiên cứu cho là bảy người) họ Mạc, bắt đầu từ Mạc Cửu có công khai khẩn trấn Hà Tiên. Câu đối ở cổng đền: “Nhất môn trung nghĩa gia thanh trọng; Thất diệp phiên hàn quốc lũng vinh” 一門忠義家聲重;七葉藩翰国寵榮 (Một dòng họ trung nghĩa, danh tiếng gia đình rất được trọng vọng; Bảy đời là phên dậu của quốc gia thật là vẻ vang).
[2] Đền thợ họ Mạc ở Hà Tiên, một trong mười danh lam thắng cảnh của Hà Tiên (Hà Tiên thập cảnh).
[3] Một thể loại dân ca rất phổ biến ở vùng Tây Nam Bộ, được UNESCO vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể thế giới.
[4] Bãi biển thuộc Hà Tiên, một trong mười danh lam thắng cảnh của Hà Tiên (Hà Tiên thập cảnh).
[5] Ngọn núi thuộc Hà Tiên, một trong mười danh lam thắng cảnh của Hà Tiên (Hà Tiên thập cảnh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Đến thị xã Hà Tiên nhớ trấn Hà Tiên xưa