秋晚睡覺

海水盈盈漏轉籌,
霜風吹角出譙樓。
夢殘淡月五更曉,
心遠孤雲萬里秋。
玉帛幾年賓上國,
詩書半出老中州。
平生事業渾如昨,
無奈青燈照白頭。

 

Thu vãn thuỵ giác

Hải thuỷ doanh doanh lậu chuyển trù
Sương phong xuy giác xuất tiều lâu
Mộng tàn đạm nguyệt ngũ canh hiểu
Tâm viễn cô vân vạn lý thu
Ngọc bạch kỷ niên tân Thượng quốc
Thi thư bán xuất lão Trung châu
Bình sinh sự nghiệp hồn như tạc
Vô nại thanh đăng chiếu bạch đầu

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Quang Đức

Từng phút khoan trôi, ngọn sóng trào
Gió lùa tiếng ốc, tựa lầu cao
Nhạt nhoà trăng sớm, tan hồn mộng
Lẻ tẻ mây thu, cách dạ sầu
Ngọc lụa mấy năm, nhờ Thượng quốc
Thơ từ già nửa, trọ Trung châu
Một đời sự nghiệp y như trước
Tóc bạc đèn soi, phải thế nào!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước khoan trôi, ngọn sóng trào
Gió lùa tiếng ốc, lên cao tựa lầu
Nhạt nhoà trăng, mộng canh thâu
Mây thu lẻ tẻ, dạ sầu cách xa
Mấy năm thượng quốc lụa là
Thơ từ già nửa, trọ nhà Trung châu
Một đời sự nghiệp vừa qua
Đèn soi tóc bạc, phải ra thế nào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời