01/07/2022 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn thuỵ giác
秋晚睡覺

Tác giả: Trần Ích Tắc - 陳益稷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 11/10/2017 05:35

 

Nguyên tác

海水盈盈漏轉籌,
霜風吹角出譙樓。
夢殘淡月五更曉,
心遠孤雲萬里秋。
玉帛幾年賓上國,
詩書半出老中州。
平生事業渾如昨,
無奈青燈照白頭。

Phiên âm

Hải thuỷ doanh doanh lậu chuyển trù
Sương phong xuy giác xuất tiều lâu
Mộng tàn đạm nguyệt ngũ canh hiểu
Tâm viễn cô vân vạn lý thu
Ngọc bạch kỷ niên tân Thượng quốc
Thi thư bán xuất lão Trung châu
Bình sinh sự nghiệp hồn như tạc
Vô nại thanh đăng chiếu bạch đầu

Bản dịch của Trần Quang Đức

Từng phút khoan trôi, ngọn sóng trào
Gió lùa tiếng ốc, tựa lầu cao
Nhạt nhoà trăng sớm, tan hồn mộng
Lẻ tẻ mây thu, cách dạ sầu
Ngọc lụa mấy năm, nhờ Thượng quốc
Thơ từ già nửa, trọ Trung châu
Một đời sự nghiệp y như trước
Tóc bạc đèn soi, phải thế nào!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ích Tắc » Thu vãn thuỵ giác