Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/10/2017 05:36

鄂館書懷

蕭然孤館起凄風,
半壁青燈照病容。
滴碎秋心窗外雨,
敲殘曉夢枕邊鐘。
衡陽雁斷三千路,
巫峽猿啼十二峰。
不盡關山回首處,
暮雲疊疊水重重。

 

Ngạc quán thư hoài

Tiêu nhiên cô quán khởi thê phong
Bán bích thanh đăng chiếu bệnh dung
Trích toái thu tâm song ngoại vũ
Xao tàn hiểu mộng chẩm biên chung
Hành Dương nhạn đoạn tam thiên lộ
Vu Giáp viên đề thập nhị phong
Bất tận quan san hồi thủ xứ
Mộ vân điệp điệp thuỷ trùng trùng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Quang Đức

Trời nổi heo may quán xác xơ
Đèn soi nửa vách, vẻ bơ phờ
Tan hoang mộng sớm, chuông rền gối
Tàn tạ lòng thu, cửa rỏ mưa
Nhạn khuất Hành Dương, đường dặc dặc
Vượn gào Vu Hiệp, núi lô nhô
Quan sơn tít tắp khi nhìn lại
Mây nước chiều buông lớp lớp mờ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Quán xơ xác, gió hiu hiu
Đèn soi nửa vách ra chiều ủ ê
Lòng thu - mưa rỏ tư bề
Điêu tàn mộng sớm, gối nhoè tiếng chuông
Nẻo xa, nhạn khuất Hành Dương
Vượn gào Vu Giáp, chập chùng núi cao
Quan san bất tận, quay đầu
Nước mây lớp lớp nhuốm màu hoàng hôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thê lương gió lạnh quán cô đơn,
Nửa vách đèn soi bệnh dáng lòng.
Rền gối chuông ngân tan mộng sớm,
Buốt tim mưa giọt rớt ngoài song.
Hành Dương nhạn khuất xa thăm thẳm,
Vu Hiệp vượn gào núi trập trùng.
Ngoảnh lại quan san xa tít tắp,
Chiều buông mây nước trải mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiu hiu quán gió thê lương,
Đèn soi nửa vách bên giường bệnh vương.
Tỉnh tan mộng sớm ngân chuông,
Buốt tim mưa giọt ngoài song rớt hoài.
Hành Dương nhạn khuất xa ngoài,
Vượn kêu Vu Hiệp núi cao trập trùng.
Quan san ngoảnh lại khôn cùng,
Chiều buông lớp lớp muôn trùng nước mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời