Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 05/06/2009 19:18 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/06/2009 19:32 bởi hongha83
Trầm Thụ Hoành 沈受宏 tự Đài Thần 台臣, quê Thái Thượng, Giang Tô. Không rõ năm sinh năm mất, ước sống khoảng trước sau năm thứ 20 đời Thanh Thánh Tổ Khang Hy (tức năm 1681). Thi đỗ Tuế cống sinh (tương đương Cử nhân). Trước tác có: Bạch Lâu văn tập 白溇文集 (4 quyển).

Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần Phụ lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi)/ NXB Long Giang, 1950.