Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/07/2010 18:27 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/07/2010 22:32 bởi hongha83
Trương Thượng Lễ 張尚禮, không rõ năm sinh năm mất và quê quán, làm Giám sát ngự sử dưới triều Minh, có bài thơ "Cung oán" lưu truyền hậu thế.