Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)
Tạo ngày 12/12/2007 04:33 bởi Vanachi
Trương Tùng Linh 張松齡, tức anh của Trương Chí Hoà 張志和, thơ chỉ còn lại một bài.