Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 14/08/2014 06:57 bởi tôn tiền tử
Trình Cáo 程誥 tự Tự Ba 自邑, sống khoảng năm 1397, người huyện Hấp, An Huy, tác phẩm có "Hà Thành tập" 霞城集.