Hoa sen nở tháng năm nơi Kính thuỷ
Thoáng nghe qua đã biết Việt nhân ca
Nhìn biển xanh thấy trào lên sóng tuyết
Thuận gió trời quảy củi ngược Nhược Da

tửu tận tình do tại