Anh dính vào ngục tù mạc phủ
Người mới vừa đồn đại như trên
Một thân đơn ném đi viễn thú
Vạn dặm xa đày ải chênh vênh
Miếu Lĩnh Nam gặp loài ma quạ
Đường nhạn bay, lao dịch thăm tin
Đồ thư tịch bỏ nơi nhà cũ
Áo mũ theo hàng xóm kề bên
Khi tuyết rơi nhớ đêm miền bắc
Đến mùa hoa, Bách Việt qua xuân
Tin xa đưa từ vùng hoang dã
Yên lòng bao thân quyến cố hương

tửu tận tình do tại