Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Đình Nhân (1 bài)
- Huệ Chi (1 bài)
- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
Tạo ngày 29/06/2008 11:04 bởi Vanachi
Trì Bát thiền sư 持缽禪師 (1049-1117) họ Vạn 萬, không rõ tên thật là gì, sinh năm 1049, quê quán ở đất Luy Lâu. Từ bé đã hâm mộ đạo Phật. Năm 20 tuổi bắt đầu đi tu, theo học với sư Sùng Phạm 崇范 ở chùa Pháp Vân, đứng vào thế hệ thứ mười bảy, dòng thiền Nam Phương. Ông trụ trì ở chùa Tổ Phong, núi Thạch Thất, có mở trường dạy học ở đấy.

Mất ngày 18 tháng Hai năm Đinh Dậu, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ tám (tức ngày 22 tháng Ba năm 1117). Tác phẩm còn một bài kệ đọc trước lúc mất.

 

Tuyển tập chung