25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ:
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2008 11:29

有死必有生

有死必有生,
有生必有死。
死為世所悲,
生為世所喜。
悲喜兩無窮,
互然成彼此。
於諸生死不關懷,
唵嘮嚕嘮嚕悉哩。

 

Hữu tử tất hữu sinh

Hữu tử tất hữu sinh,
Hữu sinh tất hữu tử.
Tử vi thế sở bi,
Sinh vi thế sở hỉ.
Bi hỉ lưỡng vô cùng,
Hỗ nhiên thành bỉ thử.
Ư chư sinh tử bất quan hoài,
Úm tô rô, tô rô, tất lỵ!

 

Dịch nghĩa

Có chết ắt có sinh,
Có sinh ắt có chết.
Chết thì người đời buồn,
Sinh thì người đời vui.
Buồn vui, hai cái đều vô cùng,
Xoay vần từ cái nọ đến cái kia.
Bao giờ đối với chuyện sinh và chết mà không quan tâm đến,
Thì úm tô rô, úm tô rô, thăng nhập.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Có tử, phải có sinh,
Có sinh, tử phải có.
Sinh, thì đời reo mừng,
Tử, thì đời sầu khổ.
Mừng, khổ đều vô cùng,
Vần xoay hoá "kia", "nọ".
Bao giờ sinh tử đều không màng,
Úm tô rô! Ta vào cõi thọ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Đã sinh ra ở trên đời
Ắt là có lúc phải rời thế gian
Chết đi vứt hết băn khoăn
Ắt là khởi sự hạt mầm cái sinh
Sinh thì vui vẻ linh đình
Chết thì đau đớn, xót tình oán thân.
Tử Sinh lần lượt đổi vần
Cái việc Sinh Tử há cần phải lo?
Bao giờ tâm chẳng so đo
Bấy giờ tức khắc qua bờ Tử Sinh

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Cuộc đời có tử có sinh
Có sinh có tử thường tình thế gian
Chết thì kẻ khóc người than
Sinh thì người lại ngập tràn vui chung
Buồn vui là cái vô cùng
Cười cười khóc khóc chẳng chung nỗi niềm
Sống hay chết chẳng ưu phiền
Án ri tất rị toạ thiền an nhiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đời có chết có sinh,
Có sinh ắt có lúc minh chết đi.
Chết người đời buồn biệt ly,
Sinh thì trần thế vui vì cháu con.
Buồn vui cùng tận mất còn,
Xoay vần cái nọ hết vòng cái kia.
Bao giờ sinh tử xa lìa,
Bấy giờ tức khắc qua rìa tử sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đời có chết mới có sinh,
Mình sinh ắt có lúc minh chết đi.
Đời người buồn chết biệt ly,
Sinh trong trần thế vui vì cháu con.
Buồn vui cùng tận mất rồi còn,
Xoay vần nọ lại vòng cái kia.
Bao giờ sinh tử xa lìa,
Bấy giờ tức khắc vượt rìa tử sinh.

15.00
Trả lời