Nhớ tà áo trắng tinh khôi,
Nhớ sao tiếng nói, tiếng cười thiết tha
Những người bạn cũ gần xa
Có chăng còn nhớ, hay là...đã quên.

Đất trời vẫn rộng vô biên
Thời gian cũng chẳng đứng yên bao giờ
Để tôi lại nhớ ngày xưa
Nhớ chùm phượng thắm, nhớ mưa mùa hè
Nhớ sao tiếng nói bạn bè
Bao năm chăng nữa vẫn nghe trong đầu
Nhớ lời cô giảng thật lâu
Nhớ hành lang cũ, nhớ màu mắt ai
Nhớ sao một tiếng thở dài
Nụ cười ngày ấy nhớ hoài ngàn năm...

10/2019