Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 05/06/2016 07:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:32, số lượt xem: 662

Mỗi dịp nắng khơi lại nhớ trường
Năm nào cũng gợi dáng quỳnh hương
Đến ran ký ức nồng suy tưởng
Hè dậy nguyền ân đắm tỏ tường
Lòng trải tâm tình loang diễm hướng
Man chùng quá vãng đẫm ngời chương
Mác xưa lưu dấu màu hoa phượng
Buồn quyện bâng khuâng giữa mộng thường

Chín ngóng mười yêu đến lạ thường
Mươi lần lưu bút kịt dày chương
Ngày nao tóc gió bồng thơm hướng
Qua ấy niềm mơ lựng ngát tường
Chứa chất nỗi lòng thơ quyến phượng
Chan hoà cõi mộng phú choàng hương
Tình xưa thoáng ngọt vùng tâm tưởng
Thương lắm người ơi kỷ niệm trường (1)

Khoán thủ - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm
(1)Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chántinh thương
(Nỗi buồn hoa phượng - NS Thanh Sơn)