Bao giờ cho hết tháng mười
Cho vơi thương nhớ với người tôi thương

Bao giờ cho hết vấn vương
Tình tôi dang dở, ẩm ương, não nề

Bao giờ cho hết ê chề
Mặn nồng một thuở lại về tay không

Bao giờ cho hết nhớ mong
Tình xưa còn đó mà lòng nát tan

Bao giờ tình cảm phai tàn,
Thì ngày hôm đấy, tôi làm...bài thơ.

Yêu em tôi bỗng dại khờ,
Yêu em tôi hoá ngẩn ngơ mất rồi!

20/11/2016