Chiều hôm trời buốt bến quê,
Cô Sơn buồn nẫu bốn bề vắng tanh.
Có chàng bước nhỏ dạo quanh,
Chờ ai ngơ ngẩn bên cành hoa mơ.

tửu tận tình do tại