Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
Tạo ngày 05/01/2018 09:29 bởi tôn tiền tử
Tiền Duy Thiện 錢惟善 (?-1369) tự Tư Phục 思復, hiệu Khúc giang cư sĩ 曲江居士, tự xưng Tâm bạch đạo nhân 心白道人, người Tiền Đường, làm quan đến Phó đề cử, cuối đời Nguyên ẩn cư ở Ngô Giang, giỏi thư pháp, thường cùng Dương Duy Quyền 楊維楨, Lục Cư Nhân 陸居仁 xướng hoạ. Tác phẩm có Giang nguyệt tùng phong tập 江月松風集 12 quyển.