Có một chú ếch nhỏ
Tập hát trên cánh đồng
Cánh đồng thì mênh mông
Ếch con thì bé xíu

Ếch có tật hát nhịu
Hát đến “Ộp” lại dừng
Hát đến “Ộp” lại ngưng
Hát hóa ra cũng khó!

Trời bỗng nhiên nổi gió
Đưa tiếng ếch lan xa
Thế là thành bài ca
Ốp ộp ôm ộp ộp!


10-7-2012

Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014