Phố trưa
Nắng gắt
Tiếng ồn
Chợt tắt
Mới nghe
Tiếng ve
Râm ran
Hát bè
Mới biết
Mùa hè
Rộn ràng
Đã đến

Đèn ơi
Sáng đỏ
Xe ơi
Rừng chân
Còi ơi
Đừng thổi
Bạn ơi
Thì thầm...

Nghệ sĩ
Mùa hè
Ve ve
Đang hát
Ai mà
Ầm ĩ
Ve buồn
Lặng thinh
Úp mặt
Nằm khóc
Ướt đầm
Bình minh...


Nguồn: Thuỵ Anh, Vui cùng tiếng Việt, NXB Trẻ, 2014