Con Cò lặn lội
Lặn lội trời mưa
- Cò ăn cơm chưa?
- Chưa ăn, ...đói lắm!

Hai con Cò trắng
Cùng đi kiếm mồi
Bụng đói lắm rồi
Mà trời mưa quá!

Bắt được con cá
Đem về nấu canh
Mời chị mời anh
Cùng ăn cơm cá!


2004

Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014