Sắc đỏ hồng mây lạc giữa trời
Khơi lòng nỗi nhớ kiếp chơi vơi
Hoàng hôn xé cả chân trời đỏ
Để lại đêm đen nhuộm cõi người.

Tà Năng - Phan Dũng, 27/03/2021