Ký ức mênh mông hoạ bóng nàng
Đôi môi chất chứa vị mơ màng
Mùi hương đọng lại nơi hơi thở
Để tình nơi này mãi lang thang.

Bình Dương, 27/07/2021