15.00
Đăng ngày 29/05/2020 16:10, số lượt xem: 117

Ta đi tìm yêu thương ở nơi em
Đoá Tuyền Hoa nở giữa biển đêm
Nơi nhịp sóng như vần thơ tôi viết
Vỗ nỗi nhớ miết mãi theo thời gian.

Vũng Tàu, 16/11/2018