Đăng ngày 28/05/2020 14:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thomas Tian vào 26/02/2024 06:58, số lượt xem: 694

Chiều Tà Năng trời buồn như đỗ lệ
Giọt lệ nào như nhỏ xuống tim tôi
Mai xa cách, vạn nẻo đường xuôi ngược
Xin nhớ hoài kỷ niệm bạn tôi ơi.

Tà Năng - Phan Dũng, 24/05/2018

Tôi đâu biết đó là lần cuối cùng…
... ở  độ tuổi đẹp nhất :)