chiều như vắng
màu nắng mờ xa
chiều trong ta
vàng vàng ảo ảnh...

con đường rộng dáng cong thướt tha
cây cỏ hoang lơ thơ trong chiều vắng
hôm hồng trắng đục
cam vàng mơ…

tiếng gọi chim chiều tí tách
lượn lần cuối bắt con sâu
bay vòng ngang về tổ ấm
trả về chiều êm

như bay trong vắng
vay trong con tim
tình cảnh chìm vào tối
tình ta chìm vào xa