Bình minh ló dạng nơi chân trời
Cảnh vật thiên nhiên bừng sáng ngời
Gió cuốn hồng mây trôi lạc mãi
Hồn người mãi miết kiếp đầy vơi.

Tà Năng - Phan Dũng, 28/03/2021