Chiều dần buông mặt sông đầy mộng mơ
Sóng lăn tăn vỗ ì oạp đôi bờ
Bãi mía nương dâu trải màu xanh ngắt
Trôi giữa dòng con thuyền nhỏ bơ vơ

Ánh nắng chiều nhập nhoà giờ đã lặn
Dòng sông vẫn êm đềm lặng lẽ trôi
Tiếng chèo khua hồi chiều giờ im bặt
Mặt nước sông lấp lánh ánh sao rơi.

viết ở sông Hồng năm 2010