Lòng tan nát lệ rơi đầy trên gối
Vì em yêu quá khó suốt năm dài
Ai cũng cần có người để ôm hoài
Chưa bao giờ nghĩ rằng trời lạnh gió
Khi em gọi cho anh, anh đến đó
Một xu cho ý nghĩ em giữ mình

Lệ cô đơn ở phố Tàu quá kinh
Em sẽ có được tình yêu miễn phí
Lệ cô đơn ở phố Tàu nguy quá
Nếu em sẵn lòng sánh bước cùng anh

Tình yêu đó nguy hiểm đã rành rành
Em có thể cho anh điều tốt nhất
Tình yêu đó quá hiểm nguy rõ thật
Hãy đến lấy phần còn lại của anh

Đêm nay làm nên ý nghĩa tuổi xanh
Khi hai trái tim cùng hoà nhịp đập
Tình yêu không thể một mình đi khắp
Không còn gì để anh nói nữa thêm
Không ai như em làm anh phát điên
Hái ngôi sao trên trời cho em thấy

Tình yêu đó thật hiểm nguy quá đấy
Điều tốt nhất em miễn phí cho anh
Tình yêu đó nguy hiểm đã rành rành
Hãy đến lấy phần của anh còn lại


7.5.23