22/07/2024 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước mắt cô đơn trên phố Tàu
Lonely tears in Chinatown

Tác giả: Thomas Anders

Nước: Đức
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/05/2023 16:41

 

Nguyên tác

A broken heart a pillow filled with tears
It was hard babe hard thru all the years
Everybody needs someone to hold
Never thought that heaven can be cold
When you call me baby I’ll be there
A penny for you thoughts oh take care

Lonely tears in Chinatown are too danger-dangerous
You can have his love for free
Lonely tears in Chinatown are too danger-dangerous
If you’re ready go with me

His love is too too too danger too too too danger
You can have the best for me
His love is too too too danger too too too danger
Come on take the rest of me

Tonight did what it means to be so young
When two hearts are beatin’ just as one
Our love can’t go alone long way
There is nothing left for me to say
Nobody makes me crazy like you do
Take the star out of the sky for you

His love is too too too danger too too too danger
You can have the best for free
His love is too too too danger too too too danger
Come on take the rest of me

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lòng tan nát lệ rơi đầy trên gối
Vì em yêu quá khó suốt năm dài
Ai cũng cần có người để ôm hoài
Chưa bao giờ nghĩ rằng trời lạnh gió
Khi em gọi cho anh, anh đến đó
Một xu cho ý nghĩ em giữ mình

Lệ cô đơn ở phố Tàu quá kinh
Em sẽ có được tình yêu miễn phí
Lệ cô đơn ở phố Tàu nguy quá
Nếu em sẵn lòng sánh bước cùng anh

Tình yêu đó nguy hiểm đã rành rành
Em có thể cho anh điều tốt nhất
Tình yêu đó quá hiểm nguy rõ thật
Hãy đến lấy phần còn lại của anh

Đêm nay làm nên ý nghĩa tuổi xanh
Khi hai trái tim cùng hoà nhịp đập
Tình yêu không thể một mình đi khắp
Không còn gì để anh nói nữa thêm
Không ai như em làm anh phát điên
Hái ngôi sao trên trời cho em thấy

Tình yêu đó thật hiểm nguy quá đấy
Điều tốt nhất em miễn phí cho anh
Tình yêu đó nguy hiểm đã rành rành
Hãy đến lấy phần của anh còn lại
Đồng sáng tác bởi Thomas Anders và Dieter Bohlen.
7.5.23

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thomas Anders » Nước mắt cô đơn trên phố Tàu